strict warning: Only variables should be passed by reference in /mnt/target02/344557/353664/www.ligjet.com/web/content/modules/book/book.module on line 559.

KREU V - FINANCIMI

  • Neni 29 - Masat financiare
  • 1. Koncesionari ka të drejtë të vendosë, të marrë ose të mbledhë tarifa apo të ardhura të tjera për përdorimin e aseteve ose të shërbimeve të realizuara prej tij, në përputhje me kontratën e koncesionit, e cila parashikon mënyrat dhe formulat e caktimit e të ndryshimit të këtyre tarifave ose pagesave.

    2. Autoriteti kontraktues ka të drejtë t’i bëjë koncesionarit pagesa të drejtpërdrejta, si zëvendësim apo si shtesë e tarifave ose pagesave për përdorimin e aseteve ose të shërbimeve të realizuara prej tij.