KREU IV - GJYKIMI PËR LËSHIMIN E URDHRIT TË MBROJTJES