KREU I - KUSHTET THELBËSORE PËR LIDHJEN E MARTESËS