SEKSIONI II - Vepra penale kundër veprimtarisë shtëtërore të kryera nga punonjësit shtetërorë ose në shërbim publik