KREU XI - Vepra penale të kryera nga banda e armatosur dhe organizata kriminale