Kerkoj keshilla per lidhjen e nje kontrate

Jam duke themeluar nje kompani shpk. Kam nevoje per nje pale te trete, e cila do meret me studimet dhe ndjekjen e procedurave per marjen e nje leje profesionale.
Une nuk kam mundesi ti paguaj ne lek per punet qe ata do te bejne, por u kam ofruar x% te aksioneve ne kompanine time ne rast suksesi.
Pala e trete kerkon te jete aksionere para fillimt te punes. Ne rast deshtimi te marjes se lejes per fajin e tyre si mund ti largoj nga kompania?
Ku duhet te bazohet kontrata ligjerisht me palen e trete?
Faleminderit Gerri