mbi rifillimin e nje ceshtje civile pronesie

Pershendetje dhe falenderit per mundesine qe na ofroni per te marre nje keshille, informacion te vlefshem dhe profesional.

Une interesohem per te marre nje pergjigje rreth rifillimit te nje ceshtje gjyqesore civile per pjestim pasurie.

Gjyqtari merr vendim per kthim aktesh dhe ne baze te vendimit paditesi mund te beje ankimim prane gjykates se apelit per nje periudhe te caktuar 5 ditore, vendimi merr forme te prere pas 5 ditesh dhe nuk ankimohet.

Paditesi ka rregjistruar nje kerkese padi te re vetem 2 dite pas marrjes se vendimit pa pritur daten e marrjes se formes se prere. Vendimi nuk eshte ankimuar.

Pyetja eshte se eshte e ligjshme kjo?

Ju faleminderit!