kontrabanda

Kontrabanda , Praktika gjyqesore lidhur me kete figure krimi; Dallimet nga krimet ne fushat e tjera fiskale.Kjo tem duhet te shtjellohet ne baza te kodit doganor.