Asistencë për shkurtim të vendit të punës

Doja të dija cili ligj ka të bëjë me asistencën për shkurtim të vendit të punës.

Pasi e hoqën nga puna nga një burg, motivacioni shkurtim I vendit të punës, aplikoi për asistencë, por ia kundërshtuan sepse I thane se ke në pronësi tokë, prandaj.

A I takon asistencë për këtë shkurtim të vendit të punës?

Nëse po, sa për qind e pages mujore I takon?

cila është baza ligjore për këtë?

Faleminderit shumë!