Revizionet ju lejojnë të ndiqni ndryshimet midis versioneve të ndryshëm të një postimi.

Revizionet e Neni 34

RevizionVeprime
07/04/2009 - 17:48 by admin

Title changed from Neni 34 to Neni 34.

revizioni aktual
06/29/2009 - 21:41 by admin

Title changed from Neni 34 to Neni 34.

06/29/2009 - 21:38 by admin

Title changed from Neni 34 to Neni 34.

06/29/2009 - 20:02 by admin